Kjeldskov-Moreau

Denne hjemmeside er lavet for at fortælle lidt om vor familie, samt vise hvad Uffe har fået gravet frem omkring slægten. Siderne er stadig under redigering.

Her kan i se hvor navnet Kjeldskov stammer fra. Nemlig Kieldschous eller Kiellskous Mark, som lå i Snøde Sogn på Nordlangeland. I Bogen:


'' Danmarks indre forhold i ældre Tid '', udgivet af Selskab, Odense. Anden samling siderne 22. 23. 33. 34. 35. 38. Brev angående Krogagergård som var Kronens i 1755, Mageskiftede med andet gods fra Fru Anna Lunge. ( Senere Steensgård på Langeland.) Kieldschous eller Kiellskous Mark. Christen Borre i Stoense, Mads Nielsen i Bøgelunde, Oluf Nielsen i Bøgelunde.


I 2 små huse på Kieldschous eller Kiellskous Mark, boede da Niels Pallesen og Anders Smed ( Fader til Andreas Andersen  ) Uden jord bortset fra Kålhave, dog 1 dags Ugen om ugen skulle de arbejde på Gården. Niels Pallesen giver Landgilde af et vænge på How, Fiskeri med mere.

Snøde Sogn, Nørre Herred + Stoense Sogn.


30 Juli 1721 tager Andreas Andersen Kieldschouw Borgerskab som Snedker i København. Kaldes også Andreas A: K:, Han angiver at være født på Langeland før 1684.

Da der sikkert har været flere der hed Andreas Andersen, så har man brugt navnet på det sted i landet hvor folkene kom fra til et tillægs navn

I 1764 Underskriver han sig Andreas Kieldskou.

Slægten Janne Inge Moreau   ( Gift Kjeldskov  )  


Jeán  Francois  Moreau blev født 1734  I  La. Rochelle  i Frankrig.

Vi kender ikke noget til hvordan og hvorfor han kom til Danmark, men han  kom til Sorø i 1780, og fik indfødsret den 10 februar 1786, han arbejdede sprogmester i Fransk på Sorø Akademi fra den 10 februar 1786, hvor han afløste Jean Baptiste Bacharde,

Jeán  Francois  Moreau fik ikke lang tid på  Sorø Akademi for i 1794 gik Akademiet i opløsning.


Han har sikkert  haft en pension fra Akademiet, samt en indtægt ved privat undervisning.  

Jeán Francois Moreau boede i begge hans ægteskaber og sidste 20 år som enkemand, i Realgade 9 bygningerne stammer fra 1624 og husede Christian den IV kro.

Senere købte Sorø Akademi huset og brugte det til Embedsboliger,   i 1879 blev Realgade omdøbt til Storegade 17, i dag huser bygningerne  museum  for Sorø Amt..


Ifølge folketællingen i 1787 boede Jeán  Francois  Moreau og Catharine  Elisabeth  Kraber samt deres tjenestepige ( 13 år ) Maren Møllersdatter i Realgade 9 i Sorø.

Her boede han også ifølge folketællingen i 1801 med sin kone nr. 2 Therese Sophie Moreau og deres 3 børn.


Ifølge folketællingen i 1801 boede Jeán Francois Moreau  stadig i Realgade nr. 9 men nu sammen med sin kone fra hans andet ægteskab Cecilie Marie Berg og hans 3 døtre Hellene Sophie Charlotte Moreau 11 år, Therese Sophie Moreau 8 år og Jeannette Marie Moreau 5 år.


På slægtssiderne følger du , Therese Sophie Moreau


Adels slægten Bauditz med flere som er forfædre til slægten Kjeldskov.    


Den del af vor slægt som vi er længst tilbage i er Adelig og stammer fra det

sydøstlige Tyskland, Danmarks Adels Aarbog  1909 side 39. Bauditz – Baudissin.


Slægten Bauditz, Baudiss, Baudissin, oprindelig Von Budesin, stammer fra Ober Lausitz, hvor den forekommer allerede i 1224, og har navn efter byen Bautzen

( Budissin ) I denne sin hjemstavn uddøde slægten 1682 med Wolf Sigismund Von Baudiss. Slægtens Våben var i blåt felt tre sammenstillede sølv jæger – eller drikkehorn, på hjelmen en blå strudsfjer mellem to hvide, dog er hjælmtegnet på et kirke i Göda opsat Bauditz – våben fra ca. 1500 et blåt og et sølv – enhjørningshorn.

I sigiller kendes slægtsvåbnet tilbage til år 1432.


1245 nævnes Lutherus de Budesin og Hartungus de Budesin som vidner i en trætte i Lausitz, 1276 Conrad Von Budessin, miles, 1299 lå Herman og Guntzel Von Budessin i trætte med biskop Albert af Meissen, Herman nævntes atter 1312. Apetzko de Budisin, miles, var 1345 vidne i en trætte mellem Domkapitlet og Franciskanerne i Budissin. Brødrene Hans, Otto og Frenceln Budyssin solgte 1353 en Landsby til borgerne i Guben, Schiban Budissin ejede 1372 gods i Guben – distriktet.

Hvis i går ind på siderne med slægtsforskning  kan i fra Elisabeth Sophie Seyr og gå tilbage i den del af familien