Kjeldskov-Moreau

Jean Francois Moreau, født  Ca.1734 i

La. Rochelle Frankrig, kom til Danmark

1780 fransk sprogmester på Sorø

Akademi. ( 1734 – 1830 )

Janne Kjeldskovs 3 x tipoldefar


Pastor Lauritz Jespersen Dahl

sogne præst i Brenderup fyn

Janne Kjeldskovs 2 x tipoldefar

Brenderup før 1847 ( 1791 – 1847 )


Jens Andersen lærer og kirkesanger i Søndersø, Janne Kjeldskovs

1 x tipoldefar.

Søndersø ca. 1870 ( 1833 – 1887 )


Therese Margrethe johanne Marie Andersens ( 1873 – 1849 ) Konfirmation 6-10 - 1889 og hendes moder Anna Christine Andersen

( 1833 – 1914 ) ( født Dahl )

billedet er taget i Odense.


Frederik Laurits Moreau Andersen

( 1868 – 1917 ) og hustru Franciska

Vilhelmine Andersen   ( født Jensen )

( 1867 – 1951 ) Odense ca. 1896.

Janne Kjeldskovs oldeforældre.


T/V Frederik Laurits Moreau Andersen

( Janne Kjeldskovs oldefar )

( 1868 – 1917 ) og hans broder Thorkild Andersen ( 1870 – 1932 )

Odense ca. 1901.


Frederik Junius Jørgensen

( Janne Kjeldskovs morfar )

Otterup 1914-15.


Godsforvalter Frederik junius Jørgensen

Glorup Avlsgård på Fyn 1920

( 1887 – 1976 ).


2  Fra/V Ernst Hansen

( Janne Kjeldskovs far )

Melbylejren på Nord sjælland.

ca. 1922-24 ( 1906 – 1974 ).


Familien Hansen med deres børn,

foreste række fra/V Nilsine Hansen

( 1876 – 1957 ) ( født Johansen

Janne Kjeldskovs farmor, Solveig,

Lis, Esther, Maren, Johannes

Hansen ( 1873 – 1944 )

( Janne Kjeldskovs farfar ) i midten T/V Sigrid Ruth,


Bagerst Fra/V Hans Peter, Esters

mand Svend, Ernst Hansen

( Janne Kjeldskovs far ) Erik og

Svend. Odense 1924-25.


T/V Ole Frederik Christian Moreau Jørgensen og hans søster

Vibeke Franciska Therese Anna

Moreau Jørgensen

( gift Hansen Janne Kjeldskovs mor ).

Odense 1930-31.


t/V Janne Kjeldskov's mor Vibeke

Franciska Therese  Anna Moreau

Jørgensen  ( 1919 – 1998 )  og hendes

kusine Gyrithe Larsen Fredericia

6 juni 1939.


Janne Kjeldskovs mor Vibeke Franciska

Therese Anna Moreau Johannesson

( født Jørgensen og senere gift Hansen ).

Odense 1942  ( 1919 – 1998 ).


Vibeke Franciska Therese Anna

Moreau Hansen ( 1919 – 1998 )

( født Jørgensen ) med datteren

Janne Inge Moreau Hansen

( gift Kjeldskov )

Skibhusvej 418 Odense 1948.


Janne Kjeldskovs farmor Nielssigne,

( 1876 – 1957 )  Odense

først i 1950erne.


Janne Kjeldskovs far Ernst Hansen

overfor Skibhusvej 418 Odense

1955 ( 1906 – 1974 ).


Janne Inge Moreau Hansen

( gift Kjeldskov ) Odense 1958.


Konfirmanten Janne Inge Moreau

Hansen ( gift Kjeldskov ).

Haven Sedenvej 5.

Skibhusene Odense 6-5-1962.