Kjeldskov-Moreau

Christoffer Pedersen

( Uffe Kjeldskovs 1 x tipolderfar )

Svendborg ca. 1880.


Ane Marie Pedersen ( f Tokke )

( Uffe Kjeldskovs 1 x tipoldemor )

Svendborg ca. 1880.


Frederik Christian Thygesen

Uffe Kjeldskovs 1 x tipoldefar

1880 erne.


Helga Magrethe Thygesen ( f Jacobæus )

Uffe Kjeldskovs 1 x tipoldemor

1880 erne.


Magnus Frey Kjeldskov København

ca. 1900 ( Uffe Kjeldskovs oldefar )


Stationsforstander Magnus Frey

Kjeldskov Skalbjerg station ( Fyn )

14-8-1903, ( Uffe Kjeldskovs oldefar )


Magnus Frey og Margrethe Vilhelmine

Kjeldskov med børnene i midten Ragnhild

forest t/V Børge Vagn og Holger Ole

Hakon, alle Kjeldskov,

Hørning V Århus 1906 - 07


Viggo Kjeldskov ( Uffe Kjeldskovs farfar )

København ca. 1918.


Simona Rasmine Christe Christine Petersen

gift Kjeldskov Lunden Horsens 1930

( Uffe Frey Kjeldskovs mor ).


Niels Christian Petersen

hustruen Petrine Marie

Rasmine Petersen.

( f Storm ) Lundeborg ca. 1940.


Uffe Frey Kjeldskov på skødet

af hans far Jørn Kjeldskov og

Simona Rasnine Christa Christine

Kjeldskov  Solvangsvej 4 Silkeborg

1947. ( I dag heder den Færgebakken )


Uffe Frey Kjeldskovs farmor Hertha

Louise Kjeldskov.

Randers 1955.


Uffe Kjeldskovs første Pas billede.

Odense 1956.


Blikkenslager lærling Uffe Frey

Kjeldskov.

Njalsvej 219, Odense 1958.


Petra Lydia Karoline Petersen

( Uffe Frey Kjeldskovs mormor )

Fengersvej, Odense 1959.


Gottfred Emil Petersen

( Uffe Frey Kjeldskovs morfar )  

Fengersvej, Odense 1959.Fra V/ Simona Rasmine Christa

Christine og Jørn Kjeldskov,

Chr. Wærumsgade  3 Århus,

Ragnhild Kjeldskovs 70 års

fødselsdag Århus 7

november 1962.


Fra V/ Bendt Andersen og

Uffe Frey Kjeldskov, Morris

model 1946 højre styret,

Nezlo Kongensgade 31

Odense april 1963


T/V Uffe Frey Kjeldskov, Jurij

Kjeldskov ( Uffes søn ) , Simona

Rasmine Christa Christine

Kjeldskov, ( Uffes mor ) Petra

Lydia Karoline Petersen

( Uffes mormor ) Jørn Kjeldskov

( Uffes far ) Gottfred Emil Petersen

( Uffes morfar ) siderne Martin

Jespersen ( Uffes papsøn ) og

Hans Kristian Troels Kjeldskov

( Uffes broder )

1964 Carl Blochsvej 108 Odense


Uffe Kjeldskovs forældre

Simone Rasmine Christe

Christine og Jørn Kjeldskov,

Rest. Den Røde Okse

Faster Ragnhilds 75 års

fødselsdag 7 november

Århus. 1967.